Επισκευή Βιεννέζικης Ψάθας

Επισκευάστε τις παλιές καρέκλες σας. Επικοινωνήστε μαζί μας να σας κάνουμε προσφορά.

 

Χαρακτηριστικά
Επισκευή Βιεννέζικης Ψάθας Χαρακτηριστικά Η καρέκλα πριν την αλλαγή της ψάθας

Επισκευή Βιεννέζικης Ψάθας Χαρακτηριστικά Η καρέκλα μετά την αλλαγή της ψάθας

Παραγγελία    
τεμ.