Εξοπλισμος Airbnb

Κωδικός 150340
Ξύλινη καρέκλα κουζίνας με υφασμάτινο κάθισμα
Καρεκλες κουζινας
Κωδικός 150341
Ξύλινη καρέκλα κουζίνας με υφασμάτινο κάθισμα
Καρεκλες κουζινας
Κωδικός 150342
Ξύλινη καρέκλα κουζίνας με υφασμάτινο κάθισμα
Καρεκλες κουζινας
Κωδικός 150370
Ξύλινη καρέκλα κουζίνας με υφασμάτινο κάθισμα
Καρεκλες κουζινας
Κωδικός 150371
Ξύλινη καρέκλα κουζίνας με υφασμάτινο κάθισμα
Καρεκλες κουζινας
Κωδικός 150372
Ξύλινη καρέκλα κουζίνας με υφασμάτινο κάθισμα
Καρεκλες κουζινας
Κωδικός 150374
Ξύλινη καρέκλα κουζίνας με υφασμάτινο κάθισμα
Καρεκλες κουζινας
Κωδικός 150375
Ξύλινη καρέκλα κουζίνας με υφασμάτινο κάθισμα
Καρεκλες κουζινας
Κωδικός 150430
Ξύλινη καρέκλα κουζίνας με υφασμάτινο κάθισμα
Καρεκλες κουζινας
Κωδικός 150431
Ξύλινη καρέκλα κουζίνας με υφασμάτινο κάθισμα
Καρεκλες κουζινας
Κωδικός 150432
Ξύλινη καρέκλα κουζίνας με υφασμάτινο κάθισμα
Καρεκλες κουζινας
Κωδικός 150567
Ξύλινη καρέκλα κουζίνας με υφασμάτινο κάθισμα
Καρεκλες κουζινας
Κωδικός 150560
Ξύλινη καρέκλα κουζίνας με υφασμάτινο κάθισμα
Καρεκλες κουζινας
Κωδικός 151460
Επεκτεινόμενο ξύλινο τραπέζι 
ΞΥΛΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ
Κωδικός 151450
Επεκτεινόμενο ξύλινο τραπέζι 
ΞΥΛΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ
Κωδικός 151660
Επεκτεινόμενο ξύλινο τραπέζι 
ΞΥΛΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ
Κωδικός 151670
Επεκτεινόμενο ξύλινο τραπέζι 
ΞΥΛΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ