Αλουμινίου βάσεις

Αλουμινίου τρίνυχη
Κωδικός 351925
Αλουμινίου τετράνυχη
Κωδικός 351924
Μυτερή τετράνυχη
Κωδικός 351922