Πλαστικά ανταλλακτικά για καρέκλες και πολυθρόνες

Κωδικός 103
τεμ.
Κωδικός 103/Κ
τεμ.
Κωδικός 110
τεμ.
Κωδικός 140
τεμ.
Κωδικός 102/61
τεμ.
Κωδικός 102/81
τεμ.
Κωδικός 102/82
τεμ.
Κωδικός 105
τεμ.