Ανταλλακτικά για καρέκλες σκηνοθέτη

Διάτρητο PVC σε διάφορα χρώματα