Τραπέζια ξύλινα καφενείου - εστιατορίου

Κωδικός 151332
Καφενείου / Εστιατορίου.
τεμ.
Καφενείου / Εστιατορίου.
τεμ.
Κωδικός 151341
τεμ.
Κωδικός 151
τεμ.
Κωδικός 151353
Καφενείου / Εστιατορίου.
τεμ.
Κωδικός 10060**
τεμ.