Τραπέζια ξύλινα καφενείου - εστιατορίου

Κωδικός 151332
Καφενείου / Εστιατορίου.
Κωδικός 151
Κωδικός 151353
Καφενείου / Εστιατορίου.