Πλαστικές πλάτες για καρέκλες

Κωδικός 108
τεμ.
Κωδικός 109
τεμ.