Τραπέζια μεταλλικά καφενείου

Τραπέζια για καφενεία
Κωδικός 100219
Μεταλλικό τραπέζι καφενείου σπαστό σε πολλά χρώματα.  
Κωδικός 100215
Τραπέζι καφενείου Φ60 μεταλλικό σε πολλά χρώματα.
Κωδικός 100218
Μεταλλικό τραπέζι καφενείου σπαστό σε πολλά χρώματα.