Τραπέζια κουζίνας

Κωδικός 10064*
Τραπέζι κουζίνας σταθερό.
Κωδικός 10063*
Τραπέζι κουζίνας σταθερό.
Κωδικός 1006**
Τραπέζι κουζίνας αναδιπλούμενο.
Κωδικός 1006**
Τραπέζι κουζίνας ανοιγόμενο.
Κωδικός 10050*
Τραπέζι κουζίνας ροτόντα.
Κωδικός 10020*
Τραπέζι κουζίνας βοηθητικό.
Κωδικός 10071*
Τραπέζι κουζίνας βοηθητικό.
Κωδικός 10015*
Τραπέζι κουζίνας βοηθητικό.