Επισκευή σκοινιού

Επισκευάστε τις παλιές καρέκλες σας επικοινωνήστε μαζί μας για να σας κάνουμε μια προσφορά
Χαρακτηριστικά
Επισκευή σκοινιού Χαρακτηριστικά Η καρέκλα πριν την επισκευή

Επισκευή σκοινιού Χαρακτηριστικά Μετά την επισκευή

Παραγγελία    
τεμ.