Τραπέζια αλουμινίου καφενείου

Αλίσα τρίνυχο - Τραπέζια αλουμινίου καφενείου
Κωδικός 351216
Τραπέζι καφενείου Φ.60 αλουμινίου.
Αλίσα τετράνυχο - Τραπέζια αλουμινίου καφενείου
Κωδικός 351218
Τραπέζι καφενείου 70Χ70εκ. αλουμινίου.
Ανταλλακτικά ελληνικής προέλευσης για καρέκλες