Κωδικός ΞΑ-902
Ανταλλακτικός σύνδεσμος πλαστικός για την ανάκληση της ξαπλώστρας αλουμινίου.
Ανταλλακτικά ελληνικής προέλευσης για καρέκλες