Κωδικός 102/82
Χαρακτηριστικά
Πλαστικό ανταλλακτικό για πολυθρόνες μεταλλικές.
Ανταλλακτικά ελληνικής προέλευσης για καρέκλες