Επισκευή σκοινιού

»

Επισκευή σκοινιού

Επισκευάστε τις παλιές καρέκλες σας επικοινωνήστε μαζί μας για να σας κάνουμε μια προσφορά
Χαρακτηριστικά
Η καρέκλα πριν την επισκευή<br /><br /> Η καρέκλα πριν την επισκευή

Μετά την επισκευή<br /><br /> Μετά την επισκευή

Ανταλλακτικά ελληνικής προέλευσης για καρέκλες